Dig som forældre

Vi tror på, at alle vores børn og unge er talentfulde mennesker!

Dig som forældre

Vi tror på, at alle vores børn og unge er talentfulde mennesker!

FORÆLDRESAMARBEJDE
Nøglen til en vellykket anbringelse ligger også i et godt forældresamarbejde, og det er vigtigt, at I som forældre, er involveret i jeres børns hverdag. ​Åbenhed og klare aftaler er et vigtigt værktøj i vores familiesamarbejde.

Det er vores erfaring at, I som forældre, kan have svært ved at acceptere og håndtere barnets anbringelse, og det er ofte forbundet med en lang række svære følelser, og selv om det er svært, skal en anbringelse ses som en hjælp, både til jer som forældre og til jeres barn.

Derfor aftaler vi et opstartsmøde med jer, hvor vi tager udgangspunkt i jeres forventninger til os, men også i vores forventninger til jer som forældre.

DIN KONTAKT TIL HUSET
Efter noget tid bliver barnet tilknyttet udvalgte kontaktpædagoger. Alle pædagoger i huset, kommer til at være omkring jeres barn og I kan altid få kontakt til personalet. Men kontaktpædagogerne bliver dem, der har den primære kontakt med jer. Det er også dem, der deltager i møder med jer omkring jeres barn.

HVERDAGEN
Vi ser en stor værdi i at skabe de bedst mulige hjemlige rammer, og vi forsøger at få dagligdagen til at minde om alle andre børn og unges hverdag.

I hverdagene skal børnene op om morgenen og afsted til skole eller andet tilbud, og eftermiddagen går med lektier, leg, spil, madlavning, hygge, og for de yngste et bad og “putning” til aften.

Vi inddrager børnene og de unge i dagligdagen, og de får opgaver der passer til deres alder og udvikling, nogle opgaver skal løses alene, og andre opgaver hjælpes vi om.

TRADITIONER
“Mest af alt holder jeg af hverdagen” – skrev Dan Turéll, og det er da også den gode hverdag, vi holder allermest af i husene. Men som i ethvert andet hjem, markerer vi også de ganske særlige dage.

Vi gør meget ud af de tilbagevendende traditioner, fastelavn, halloween, påske osv. Men især Jul og fødselsdag vægter vi højt, og vi bestræber os på at give vores børn og unge et så normaliseret og familielignende billede som muligt. Vi hygger hele december med julelys, julekalender, juleklip, og hjemmebagte småkager, og vi holder juleaften for de børn der ikke skal hjem til deres forældre/pårørende. Vi ser også spændingen og glæden ved at lave ønskeseddel og planlægge fødselsdage, noget mange af vores børn og unge skal lære at forholde sig til.

Vi afholder en til to ferier/koloniture om året, samt to “fælles husaktivitetsdage”. Forældre inviteres til julehygge, sommerfest og fastelavn.

HANDLEPLANER
Det er sagsbehandleren fra kommunen der laver handleplanen. I handleplanen står der, hvad der skal arbejdes med under anbringelsen. Der står nogle mål for, hvad jeres barn skal opnå ved at være anbragt. Alfernes personale laver en plan for, hvordan målene kan indfries, og vi drøfter den med jeres barn, og kan om ønsket, også drøfte den med jer.

SAMVÆR
Samvær kan ske både hos os, her på Alfernes Plus Hus eller hjemme hos jer forældre. Hvis samværet ikke er hos os, kan vi bringe og hente barnet. 

FRITID
Vi lægger vægt på, at alle deltager i aktiviteter af en eller anden slags, udenfor opholdsstedet. Det kan f.eks. være fodbold, svømning, spejder, dans, ridning og lignende.

SKOLE
​Vores børn og unge går som udgangspunkt i kommunens folkeskoler. 

Da en del af vores børn og unge kommer med problematisk skolegang i deres bagage, tager vi i samråd med sagsbehandleren og skolen, en vurdering på det samlede skoleforløb.

Vi anser det som vores opgave at indgå i et fagligt og professionelt samarbejde, med klare aftaler med skolen og med jer som forældre.