Fonden

Alfernes Plus Hus

Et socialpædagogisk opholdssted, med et neuroaffektivt afsæt

Med omsorg og nærvær møder vi livets udfordringer!

FORSTÅELSE, IDENDITET OG SELVSTÆNDIGHED
FORBEREDELSE TIL DET VIDERE LIV 
PERSONLIG UDVIKING
SELVVÆRD

Vores vision er at, vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.