Fonden

Alfernes Plus Hus

Et socialpædagogisk opholdssted, med et neuroaffektivt afsæt.

Med omsorg og nærvær møder vi livets udfordringer!

NYHED

Tilknytningen af psykolog Peter Veistrup styrker vores pædagogiske indsats for den enkelte. Klik for at læse mere

Vores vision er at, vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

Forståelse, identitet og selvstændighed
Forberedelse til det videre liv
Personlig udvikling og selvværd