Fonden

Alfernes Plus Hus

Et socialpædagogisk opholdssted, med et neuroaffektivt afsæt.

Med omsorg og nærvær møder vi livets udfordringer!

Vores vision er at, vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

Forståelse, identitet og selvstændighed
Forberedelse til det videre liv
Personlig udvikling og selvværd