Fonden

Alfernes Plus Hus

Et socialpædagogisk opholdssted, med et neuroaffektivt afsæt.

Med omsorg og nærvær møder vi livets udfordringer!

NYHED

Vores pædagog Hans Henrik Vibe har takket “ja tak” til at være pædagogisk leder for alle tre afdelinger. Klik for at læse mere.

Vores vision er at, vi i fællesskab arbejder på de bedst mulige betingelser for at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

Forståelse, identitet og selvstændighed
Forberedelse til det videre liv
Personlig udvikling og selvværd