Om os

Fonden Alfernes Plus Hus

 

I fællesskab arbejder vi på de bedst mulige betingelser for vores anbragte børn og unge. Vi gør det via et afsæt i det pædagogiske fundament, som skal afspejle sig tydeligt i udviklingen og samværet. 

 

Vi har tre afdelinger, der er fordelt på 2 nedlagte landbrug, beliggende overfor hinanden. Vi er godkendt til:

  • 9 pladser for børn mellem 5 og 14 år.
  • 8 pladser for unge mellem 13 og 17 år.
  • 5 pladser til ”Efterværnet for voksne” mellem 17 og 25 år.

Fonden Alfernes Plus Hus er et “Non Profit” opholdssted, og vores prisstigninger følger indeksregulering fra KL.

VIRKSOMHEDEN
Fonden Alfernes Plus Hus drives af en fond. Fonden administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat således, at bestyrelsen til sammen besidder uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer inden for det socialpædagogiske og psykologiske område, samt økonomi, erhvervsdrift og ledelse.

Bestyrelsen er selvsupplerende. 

Ved bestyrelsesmøder deltager også en medarbejderrepræsentant og den daglige leder. Ingen af de to har stemmeret.

PERSONALE
Alle ansatte er nøje udvalgte – og vi er stolte af at have dem med på vores hold! 

Vi vægter personlighed, kemi og faglighed, og vi tager afsæt i vores egne værdier, når vi investerer i nye kolleger.

VÆRDI OG MENNESKESYN
I Fonden Alfernes Plus Hus mener vi at alle mennesker er født unikke og født som sociale væsener med egen personlig kerne, der udvikler sig i relation med andre.

Derfor er vores kerneopgave omsorg, relationer og udvikling.

Vi evner at se og handle ud fra de behov der er, og vi evner at se igennem foranliggende adfærd hos den enkelte og dennes familie.

Vi ser og anerkender dem som værdifulde for andre mennesker. Herigennem understøtter vi udviklingen af selvværd og anerkender deres ret til at have de behov, lyster, følelser og udtryk som de nu har.

SAMFUNDSMÆSSIGE HOLDNINGER OG NORMER
Vi tilpasser indsatsen i hver af de 3 afdelinger. Vi arbejder med opdragelse og dannelse og udvikler vores børn og unges evner til at tilpasse sig omverdenen. Dette er med en viden om, at socialiseringen tager udgangspunkt i deres individuelle behov, kognitive evner, følelsesmæssige udvikling og ressourcer. ​Derfor vil forventningerne til den enkelte være nøje tilpasset.

Vores vision er at vores anbragte børn og unge

kommer videre i livet…

FORSTÅELSE AF EGET ANBRINGELSESGRUNDLAG

FORBEREDELSE TIL DET VIDERE LIV

IDENDITET OG SELVSTÆNDIGHED

STØTTE TIL PERSONLIG UDVIKING OG BEDRE SELVVÆRD

FORSTÅELSE FOR FORSKELLIGHEDER