Sagsbehandleren

Vores vision er, at vi i fællesskab finder de bedst mulige betingelser for, at vores anbragte børn og unge kommer videre i livet.

Vi er vores faglighed meget bevidst, og afgrænser vores målgruppe ud fra, hvad der samlet set giver det bedste udviklingsgrundlag for den enkelte.

 

Vi har 3 selvstændige enheder. Generelt modtager vi børn, unge og voksne der har:

  • Forskellige opvækstrelaterede og/eller vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling.
  • Diagnoser som fx ADHD eller letter ASF samt en kompliceret ungdomsadfærd.
  • Et psykiatrisk behandlingsbehov.
  • Personlighedsforstyrrelser.
  • Tilknytningsforstyrrelser.
  • Følelsesmæssige skader.
  • Vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer.

… og så er unge med f.eks. hashmisbrug også meget velkomne.

Men uanset hvem, hvad og hvordan, er vores tilgang for en anbringelse, at den der flytter ind, skal matche vores profil og passe sammen med de øvrige som bor her. Det er absolut den vigtigste faktor for os. Derfor bruger vi meget tid på at gennemgå relevante baggrundspapirer, og i samarbejde med vores psykolog, udfærdiger vi en målgruppevurdering der danner basis for den videre proces.

VORES OVERORDNEDE MÅL ER
– At give en tryg base med forudsigelige og genkendelige rammer.
– At motivere til et velfungerende skoleforløb.
– At støtte op om et aktivt fritidsliv med venskaber.
– At gøre vores børn og unge beviste om deres egen situation og muligheder.
– At gøre forældrene beviste om, at de udfylder den rolle de kan.

SØSKENDE
Vi modtager gerne søskende. En fælles anbringelse medfører at søskende bliver hinandens livsvidner, og de kan bruge deres relation som en gennemgående og stabil ressource i hele deres liv.

UDVIKLINGSPLANER
​Vi ser individuelle udviklingsplaner som et godt fælles arbejdsredskab, hvor vi sammen kan konkretisere indsatsen og give indblik og ejerskab i udviklingsprocesserne. Udviklingsplanerne vil oftest være en del af udviklingssamtalerne. ​

RELATIONSARBEJDET
Vi prioriterer relationer meget højt. Vi fokusere på det, der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel igennem inkludering.

Relationen er den pædagogiske kerneydelse i Alfernes Plus Hus, hvor kvaliteten af relationerne er afgørende for, hvorledes barnet/den unge/voksne oplever sig selv.

METODER
I Alfernes Plus Hus er det pædagogiske koncept funderet i den anerkendende tilgang til andre mennesker.

FAGLIGE TILGANGE
Vores pædagogiske forståelsesramme kommer fra neuropsykologi og neuropædagogik. De pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi.

SUPERVISION
Hver 6. uge deltager det pædagogiske personale i supervision med en ekstern supervisor og psykolog i Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

TAKSTER OG TILKØBSMULIGHEDER
Vi har en fast månedlig grundtakst på en anbringelse i Alfernes Plus Hus. Der er indeholdt transport i forbindelse med samvær, betaling for evt. fritidsaktivitet og medicin i almindeligt omfang.

Vi er en “Non Profit” organisation, og har særdeles fornuftige takster – også på tillægsydelser.

THERAPLAY TERAPI

Vi tilbyder Theraplay via en af vores samarbejdspartnere.

Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge i skole og fritid.

Er tilkøb.

 

 

NEUROAFFEKTIV ANALYSE

Den Neuroaffektive Analyse er et skriftligt analyseredskab som danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller voksnes liv og netværk.

Den Neuroaffektive Analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone giver inspiration til interventioner på de tre neuroaffektive niveauer, som bliver til specifikke interventioner.

MIM (Marschak Interaction Method)

MIM er en struktureret legebaseret observationsteknik, der belyser den følelsesmæssige og tilknytningsmæssige relation til primærperson og samspilsressource.

Internt bruges dette redskab til at belyse og redegøre for udviklingspotentialet og ressourcer.

Videoobservationsmetoden gør at vi kan kigge ind på de mikroskopiske samspilskompetencer, og belyse om de stimuleres og udfoldes i de intensive sociale interaktioner.