Voksne

Efterværn/udslusning samt §107 er tilbuddet til dig udenfor den skolepligtige alder.

Voksne

Efterværn/udslusning samt §107 er tilbuddet til dig udenfor den skolepligtige alder.

MED DIG I CENTRUM
Vi arbejder altid med fokus på de potentialer og ressourcer du rummer, og vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i at forberede dig på dit voksenliv.

Vi hjælper med at dygtiggøre dig og træne dig i, at udvikle strategier og sætte struktur og rammer for dit eget liv.

Udslusnings- og efterværnsforløb tilrettelægges ud fra dine behov. Det vil sige, at vi laver en individuel vurdering i samarbejde med dig, dine forældre, opholdsstedet og sagsbehandleren. Vi sikrer støtte og opfølgning, både pædagogisk og praktisk.

Vi har et afsæt i socialstyrelsens samarbejdsmodel og tilbyder dig en af vore pædagoger som din faste koordinator. Derved får du én person, der er ansvarlig for at koordinere og skabe sammenhæng i dit forløb.

INDSATSEN
Det overordnede formål er at yde støtte/vejledning til dig som ung, så du bliver selvhjulpen i egen bolig, og selvstændig omkring uddannelse og arbejde.

Almindelige daglig læring (ADL) er en indsats der har fokus på at udvikle strategier og træne helt basale praktiske og huslige opgaver, så du grundlæggende kan tage vare på dig selv.

Indsatsen er også rette mod, at du lærer at indgå aktivt og konstruktivt i relationen med andre mennesker. Det er en af de fundementalte ting for din trivsel generelt.

BOLIGERNE
Vi har 4 udslusnings og efterværns boliger. Boligerne ligger for sig selv, men stadig i forbindelse med opholdsstedet.