Dig som forældre

Vi tror på, at alle vores børn og unge er talentfulde mennesker!

FORÆLDRESAMARBEJDE
Nøglen til en vellykket anbringelse ligger også i et godt forældresamarbejde, og det er vigtigt, at I som forældre, er involveret i jeres børns hverdag. ​Åbenhed og klare aftaler er et vigtigt værktøj i vores familiesamarbejde.

Som forældre kan det være svært at acceptere og håndtere sit barns anbringelse, men selv om det er svært, skal en anbringelse ses som en hjælp til både jer som forældre, og til jeres barn.

DIN KONTAKT TIL HUSET
Barnet tilknyttes en kontaktpædagog, men alle pædagoger i huset, kommer til at være omkring jeres barn.

HVERDAGEN
Vi ser en stor værdi i at skabe de bedst mulige hjemlige rammer, og vi forsøger at få dagligdagen til at minde om alle andre børn og unges hverdag.

I hverdagene skal børnene op om morgenen og afsted til skole eller andet tilbud, og eftermiddagen går med lektier, leg, spil, madlavning, hygge, og for de yngste et bad og “putning” til aften.

TRADITIONER
“Mest af alt holder jeg af hverdagen” – skrev Dan Turéll, og det er da også den gode hverdag, vi holder allermest af i husene. Men som i ethvert andet hjem, markerer vi også de ganske særlige dage.

Vi gør meget ud af de tilbagevendende traditioner som fastelavn, halloween, påske osv. Men især Jul og fødselsdag vægter vi højt.

Vi afholder en til to ferier/koloniture om året, samt to “fælles husaktivitetsdage”. Forældre inviteres til julehygge, sommerfest og fastelavn.

SAMVÆR
Samvær kan ske både hos os, her på Alfernes Plus Hus eller hjemme hos jer forældre. Hvis samværet ikke er hos os, kan vi bringe og hente barnet. 

FRITID
Vi lægger vægt på, at alle deltager i aktiviteter af en eller anden slags, udenfor opholdsstedet. Det kan f.eks. være fodbold, svømning, spejder, dans, ridning og lignende.

SKOLE
​Vores børn og unge går som udgangspunkt i kommunens folkeskoler. 

Da en del af vores børn og unge kommer med problematisk skolegang i deres bagage, tager vi i samråd med sagsbehandleren og skolen, en vurdering på det samlede skoleforløb.

Vi anser det som vores opgave at indgå i et fagligt og professionelt samarbejde, med klare aftaler med skolen og med jer som forældre.